Referencje | Drag-Bud sp. z o.o.

…Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności oraz odpowiedni sprzęt do prac wyburzeniowych wewnątrz budynku. Firmę cechuje dobra organizacja w miejscu pracy oraz dbałość o wykonanie robót zgodnie z zasadami BHP.

referencje-drag-bud