Kraków, ul. Kosocicka


Miejsce wykonania: Kraków, ul. Kosocicka
Data wykonania: 20 kwietnia 2016

Zdjęcie postu

Wyburzanie budynku

Opis inwestycji

Zlecenie przy ul. Kosocickiej obejmowało kompleksowe roboty wyburzeniowe wraz z uprzątnięciem terenu po rozbiórce. Roboty zostały rozpoczęte od uprzątnięcia śmieci znajdujących się w domu, następnie ręczna rozbiórka dachu. Kolejno nastąpiło wyburzanie murów domu koparko-ładowarką przy użyciu łyżek oraz młota hydraulicznego do kruszenia gruzu. Po wszystkim pozostałości po budynku zostały wywiezione, a teren po rozbiórce uprzątnięty. Z budynkiem wiążą się lokalne legendy co pracownikom przysporzyło wielu obserwatorów, a nawet wywiad w lokalnej gazecie.

 

Galeria zdjęć