Armagedon radzi

Elo

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Wiele obiektów budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

13-02-2019